Ticket recollida

RGPD

Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers del grup 3D Activistes, únicament per a la finalitat de gestió d'informació per a logística. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a info@3dactivistes.org. Un cop finalitzada la campanya d'ajuda, aquestes dades seran eliminades de qualsevol base de dades.

Aquesta plataforma software ha estat creada pel GDG Tarragona